Vad är tolling?

Det som skiljer en tollare från övriga retrievers är att de arbetar såväl före som efter skott. Arbetet före skott kallas för tolling och det går ut på att locka änderna inom skotthåll. Tollingen förutsätter en fågelrik sjö och en strandkant som hunden kan springa, hoppa och leka vid.

Jägaren bygger ett gömställe en bit från strandkanten och när fåglarna ligger lugnt och stilla ute på vattnet skickar jägaren ut hunden i vattenbrynet. Hundens lekfulla rörelser väcker ändernas intresse. Efter en stund kastar jägaren en boll eller pinne till hunden som villigt apporterar den till husse. Fåglarna blir intresserade av hundens lek på stranden och börjar simma i flock mot den. Fåglarna ser hunden som ett hot mot deras ägg. När fåglarna är inom skotthåll kallas hunden till gömstället och får lugnt sitta kvar. Då fåglarna är skjutna är det åter hundens tur att arbeta, det är dags att apportera skadade och döda fåglar.

Natural Instinct Test – USA

Tollarklubben i USA utvecklade under 1990-talet en egen jaktprovsform för att passa tollarens egenskaper. Denna jaktprovsform kallades Natural Instinct Test (NIT) innehöll dels ett liknande retrieverprov som finns i Sverige och dels ett tollingtest.

Tollingjaktprov i Sverige

Svenska Tollarklubben utgick från det amerikanska testet och utformade ett eget tollingtest anpassat till svenska förhållanden. Hösten 1997 hölls det första inofficiella tollingprovet. Under årens lopp har revidering av tollingjaktproven skett och sedan 2007 är tollingjaktproven officiella och arrangeras av SSRK. När tollingjaktproven blev officiella fanns det två klasser, nybörjarklass och öppenklass. Sedan 2012 är det även möjligt att starta i elitklass på tollingjaktprov och det innebär också att tollare numera kan bli tollingjaktprovschampion. För ett tollingjaktprovschampionat krävs tre 1:a pris i elitklass samt ett godkänt praktiskt jaktprov. Vid Tollarspecialen arrangeras alla klasser av tollingjaktprov och resultaten är officiella.

Vid ett tollingjaktprov återskapas de situationer, som kan uppstå under en tollingjakt, och hundens förmåga att fungera i denna jakt prövas. Detta innebär att tollaren testas om den kan kombinera aktivitet och passivitet i lockarbetet (tollingarbetet) före skottet, med traditionellt retrieverarbete efter skottet. 

Förutom tollingjaktproven startar även ett antal tollare på SSRK:s officiella retrieverjaktprov.

Funktionsbeskrivning

Sedan 2002 använder sig Tollarklubben av en funktionsbeskrivning för att beskriva och dokumentera unga tollares funktionella egenskaper. Egenskaper som bland annat beskrivs är viltintresse, minneskapacitet, apporteringsgrepp, bärande, återgångar, simteknik och igångar i vatten. Det är inget test, tävling eller prov utan enbart en beskrivning av hundens beteende och till sin hjälp har man intensitetsskalor. Tanken med beskrivningen är att hundarna ska vara helt otränade eftersom det är de medfödda egenskaper som ska beskrivas. Förutom de funktionella egenskaperna bör de unga hundarna även mentalbeskrivas för att dokumentera deras mentala egenskaper. Det är Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning eller Svenska Kennelklubbens BPH som används för detta ändamål.

Läs mer:

Källförteckning