Valp från oss

Hör gärna av dig per telefon eller mail om du är intresserad av tollare och valpar. Vi svarar gärna på frågor om tollaren som ras och om våra hundar. 

För oss är det självklart att följa upp våra valpar. Vi anordnar därför med jämna mellanrum valp- och kennelträffar, träningar och kurser. På vår hemsida och Facebook-sida, som uppdateras löpande, hittar du information om aktiviteter, resultat, bilder från våra träffar mm.

Intresserad av en valp?

Vår uppfödning av tollare sker i liten skala och om du är intresserad av en tollarvalp från oss bör du vara ute i god tid om du vill sätta upp dig på vår intresselista. En plats på intresselistan innebär inte per automatik att du kommer att få en valp utan vi förbehåller oss rätten att välja vem vi vill sälja en valp till. Vi vill även träffa våra blivande valpköpare innan dess att valparna är födda för att vi i lugn och ro ska kunna sitta ner och prata. Ibland är det inte möjligt att träffas, men då löser vi det på annat sätt. Därefter håller vi regelbundet kontakt tills dess att det är dags för parning och valpning.

Vi säljer våra valpar företrädelsevis till dig som ska arbeta aktivt med din hund inom apportering, jakt, lydnad etc. Fri förbehållningsrätt gäller alltid vid försäljning av våra valpar.

När valparna fötts

När valparna är födda och har blivit några dagar (så att vi ser att de överlever), ringer vi upp dem som är intresserade av en valp från oss. Det kan bli ett positivt eller negativt besked, allt beroende på hur många valpar vi fått och av vilket kön de har. Historiskt sett är efterfrågan på tikar störst.

Valparnas tid hos oss

När valparna är födda, följs varje valps utveckling individuellt där vikt, ögonöppning och andra framsteg dokumenteras. På vår hemsida kan du följa valparnas utveckling i vårt Bildgalleri. De första veckorna har vi besöksförbud för att minimera smittorisken och för att tiken ska få vara i lugn och ro med valparna den första tiden. Från det att valparna är 4 veckor är det fritt fram att besöka oss.

Val av passande valp

När valparna är runt 6-7 veckor väljer vi ut vilken valp som vi tror passar bäst i just er familj. Givetvis så sker det i samråd med dig som valpköpare. Det är viktigt att rätt valp hamnar i rätt familj för att få de bästa förutsättningarna att lyckas utifrån de ambitioner som du som valpköpare har. Vår ambition är att vi ska hitta den bästa valpen för er!!

Leverans av valpen

Valparna lämnar oss när de fyllt 8 veckor eller senare. De är då veterinärbesiktigade, avmaskade, id-märkta och vaccinerade mot parvo – allt efter SKK:s regler. Inga valpar levereras före 8 veckor!
Vi säljer INGA valpar på avbetalning.

Med valpen följer:

 • registreringsbevis från SKK
 • SKK:s köpeavtal veterinärintyg som inte är äldre än 7 dagar
 • Dolda fel-försäkring
 • informationsmaterial från SKK
 • vårt info-häfte med skötselråd och annan av matnyttig information
 • foder och annat smått och gott
 • visselpipa
 • fäll
 • medlemskap första året i Tollarklubben

När du hämtar din valp går vi igenom kommande avmaskningar och vaccinationer, mattider och utfodring, försäkringar, tips och råd om rumsrenhet och uppfostran etc.

Våra förväntningar på dig som valpköpare

Ett led i vårt avelsarbete är att utvärdera våra valpkullar ordentligt vilket innebär att vi har förväntningar på dig som valpköpare hos oss.

Under hela hundens liv vill vi hålla en regelbunden kontakt med våra valpköpare. Av naturliga skäl är den tätare under de första åren för att vi ska kunna se att allt flyter på utan problem. Vi kommer också att ta olika tillfällen i akt för att träffas. Det kan vara allt från en enkel skogspromenad eller jaktträning till att vi åker på en gemensam utställning. Detta är viktigt för oss eftersom det är vår möjlighet att utvärdera kullen, för att ni valpköpare ska få kontakt med varandra och för att vi ska kunna hjälpa till att lösa problem som kan uppstå under resans gång.

HD- och ED-röntgen

Vid 12-18 månaders ålder är det dags att börja tänka på röntgen av höfter och armbågar. Det är mycket viktig pusselbit för oss när vi utvärderar kullen hälsomässigt. Dessutom är det mycket bra att ha en känd HD- och ED-status om olyckan skulle vara framme. Vi önskar att du ögonlyser hunden vid minst två tillfällen under hundens livstid.

Utvärdering av jaktliga egenskaper och mentalitet

Så snart hunden passerat 12 månader kommer vi att arrangera en funktionsbeskrivning av hela valpkullen och det är då mycket viktigt att alla kullsyskon deltar! När hunden fyllt 12-18 månader kommer vi återigen att träffas då det är dags för en mentalbeskrivning eller BPH och även då är det viktigt att alla kullsyskon deltar. Dessa beskrivningar utgör en viktig pusselbit när vi utvärderar kullens mentala och jaktliga egenskaper. En annan del i denna utvärdering är vårt eget intryck av de olika individernas mentalitet och jaktliga egenskaper. Ytterligare hjälpmedel i vår utvärdering av de jaktliga egenskaperna är olika typer av jaktprov, lydnads- och bruksprov, varför vi helst ser att våra valpar kommer till hem där detta erbjuds!

Vi ser gärna att våra valpar ställs ut minst två gånger på SKK- eller SSRK-utställning efter ett års ålder för att få en exteriör bedömning på hunden. Även detta är ett led i vår utvärdering av vårt avelsarbete. Vill du inte ställa ut hunden själv så gör vi det gärna åt dig.

Sammanfattningsvis vill vi att våra valpköpare:
 • HD- och ED-röntgar vid 12-18 månaders ålder
 • ögonlyser vid minst två tillfällen
 • håller kontinuerlig kontakt
 • gör mentalbeskrivning/BPH innan hunden är 24 månader
 • gör funktionsbeskrivning innan hunden är 18 månader
 • ställer ut din hund vid minst två tillfällen på officiell utställning
 • aktiverar din hund
Om problem uppstår

Kommer du och din hund på kollisionskurs med varandra, så gör vi vad vi kan för att hjälpa till att lösa era problem. Självklart har du som valpköpare alltid 100% support från oss hela hundens liv.

Om hunden mot förmodan skulle behöva omplaceras, vill vi att det alltid sker via oss. Vi kommer då att hjälpas åt att hitta ett nytt hem till hunden.

Vi accepterar inte att hunden säljs vidare utan att vi informeras om vart – vi är noga med vart våra valpar hamnar!!!

Välkommen som valpköpare hos oss!
Läs mer: