Vår avel

Vår avelsinriktning är och har alltid varit apportering vilket är det som gör tollaren till den allsidiga hund som den är. Vi har sedan 1996 strävat efter att avla fram goda apportörer och vårt arbete har resulterat i många fina valpar som är/var duktiga apportörer och som har erhållit pris på jaktprov.

Bruksuppfödarpris

Bruksuppfödarpriset instiftades år 1962 och är ett erkännande åt de uppfödare, som
i Sverige fött upp hundar vilka meriterat sig på bruks-/jaktprov. Bruksuppfödarpris utdelas för uppfödning inom en och samma ras, och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.

Vårt långsiktiga avelsarbete i kombination med våra fantastiska valpköpare medförde att vi 2017 tilldelades SKK:s Bruksuppfödarpris, vilket vi är mycket stolta över!

Bruksavelspris

Bruksavelspriset instiftades år 1956 och är ett erkännande åt de hundar, som visat sig
vara goda nedärvare och har haft stor betydelse för aveln av goda bruksdjur. Bruksavelspriset utdelas endast en gång till varje avelsdjur, och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.

Lönnlövets Karamell samt hennes döttrar Lönnlövets Nässla och Arbetsviljans Hallongrotta har tilldelats detta ärofyllda pris.

Lönnlövets Karamell
Lönnlövets Nässla
Omnämnande i Apportören

Vi blev omnämnda i Apportören 3/2015 (SSRK:s klubbtidning) som en av de kennlar som föder upp goda apportörer.

Kennelstatistik tollingjaktprov – antal startade hundar

Av våra 94 valpar som är över 9 månader har 32 stycken startat på jaktprov vilket motsvarar 34%. Vi har fem hundar som har erhållit minst en 1:a i elitklass och tre stycken som har ett 3:e pris i samma klass som bästa resultat. Av de 32 startande hundarna är det 27 stycken som har gått till pris i någon av de tre klasserna (nybörjarklass, öppenklass och elitklass).

Ett stort tack till våra valpköpare, utan er hade vi inte haft dessa fina framgångar!

Läs mer: