Källförteckning

Hundsport nr 9/97, artikel av Åsa Lindholm 1997
Rasbok 1993, utgiven av Svenska Tollarklubben 1993
Rasbok 1998, utgiven av Svenska Tollarklubben 1998
Hunduppfödaren, utgiven av Svenska Kennelklubben 1990
Din hund-som valp som unghund, Sven Järverud och Gunvor af Klinteberg-Järverud 1994
”Nova Scotia Duck Tolling Retriever-en apporterade fågelhund” utgiven av Svenska Tollarklubben 1995

Utifrån det material vi läst samt genom att besöka många av de hemsidor som finns på Internet om tollare, har vi skapat oss vår egen bild av tollarens uppkomst.