2018-12-31 Nyheter

Ytterligare ett år att lägga till handlingarna och vi har sammanfattat året som gått som vanligt.

Flox är DNA-testad för prcd-PRA med ett B vilket innebär att han bär på ett anlag för PRA (carrier) men han själv kan aldrig få sjukdomen.

2019 firar vår hemsida 20 år. Mycket information har vi lagt in här under åren och hemsidan består nu av 411 publicerade sidor!