RLD N SE LCH Lönnlövets Kalori

”Tintin”

S19043/2006
F. 2006-02-12
D. 2020-11-06

HD=A och AD utan anmärkning
Ögonlyst UA, 2007-04-11

Lydnad:

 • 1:a pris Lkl I
 • 1:a pris Lkl II
 • 1:a pris Lkl III
 • 1:a pris Lkl Elit
 • Svensk Lydnadschampion

Rallylydnad:

 • RLD N

Bruks:

 • Känd mentalstatus (fullföljd MH), skott=1

Jakt:

 • Funktionsbeskriven
 • Godkänt apporteringstest
 • 3:a pris Jkl Tollarspecialen 2007
 • 1:a pris Nkl SSRK-tollingjaktprov
 • 1:a pris Ökl SSRK-tollingjaktprov
 • 3:e pris Ekl SSRK-tollingjaktprov
 • 1:a HP Nkl SSRK-prov

Fler bilder på Tintin

FINJV-99 NORDV-99 SV-99 SV-01 SU(u)CH DKCH Aindows Charlie S50740/98 Flottatjärns Prima Heta Hebbe S21019/96 Nordwart Priamos S50557/94
Flottatjärns Bucks Birdie S49458/93
Aindows Beuaty S37601/96 SV-96 SV-98 Fairchilds Nicholas S24899/93
Flyingtollers Sara Elaisa S35166/88
LPI Lönnlövets Pralin S61524/2003 LPII LPI Ducktollers Curry S33054/2000 Bella Novas Ole Brum S31854/95
Kanadickens Sincerely Yours S35668/96
SUCH SLCH LPIII LPII LPI Lönnlövets Piggelin  S42888/98 Kare Riverduck of Flottatjärn S50313/89
SVCH SUCH SLCH LP Rödrävens Kantarell S47878/94