LPI Lönnlövets Joule

”Kompis”

S19042/2006
F. 2006-02-12
D. 2011-08-17

HD=A och AD utan anmärkning

Utställning:

  • 1 CK

Bruks:

  • Känd mentalstatus (fullföljd MH), skott=1

Jakt:

  • Funktionsbeskriven

Lydnad:

  • LPI

Fler bilder på Kompis

FINJV-99 NORDV-99 SV-99 SV-01 SU(u)CH DKCH Aindows Charlie S50740/98 Flottatjärns Prima Heta Hebbe S21019/96 Nordwart Priamos S50557/94
Flottatjärns Bucks Birdie S49458/93
Aindows Beuaty S37601/96 SV-96 SV-98 Fairchilds Nicholas S24899/93
Flyingtollers Sara Elaisa S35166/88
LPI Lönnlövets Pralin S61524/2003 LPII LPI Ducktollers Curry S33054/2000 Bella Novas Ole Brum S31854/95
Kanadickens Sincerely Yours S35668/96
SUCH SLCH LPIII LPII LPI Lönnlövets Piggelin  S42888/98 Kare Riverduck of Flottatjärn S50313/89
SVCH SUCH SLCH LP Rödrävens Kantarell S47878/94