Acadia´s Scotian Mac Tawish

”Bilbo”

S17347/92
F. 1992-01-09
D. 2001-11-12

Bilbo 
  
HD och ögon utan anmärkning