BPH – Renligan

Då var det dags för Renligan att göra sina BPH:n och det gjorde de bra! Fem av sex valpar genomförde sina BPH:n med skott och det är ett gäng lekfula, energiska och matglada individer. Tack till valpköparna som deltog denna dag!

BPH (Beteende – och personlighetsbeskrivning hund) är en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på en standardiserad bana där hunden får uppleva olika situationer. Hundens reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens mentalitet och personlighet. Föraren går beskrivningsbanan tillsammans med hunden. Ekipaget guidas runt banan av en testledare medan en beskrivare noterar hundens reaktioner.