Del 4 – 2017-2018

Fjärde veckan i valparnas liv innebar introduktion av fast föda (uppblött foder) för första gången och bordskicket var väl inte så bra. Tänderna börjar bli vassa och det är mycket lek med munnar och tassar. Lekarna har börjat bli lite vildare och de har lärt sig morra så ibland måste Lycka springa in och se att allt är ok. De har också börjat visa intresse för olika föremål. Veckan avslutades med vägning och avmaskning igen.