Del 4 2015

Fjärde veckan i valparnas liv inleddes med riktig mat för första gången och bordskicket var väl inte så bra. De har ännu inte kommit på att man kan rymma från valplådan så Myra kan gå ut och in som hon vill, vilket är jättebra ur fostringssynpunkt. Tänderna börjar bli vassa och det är mycket lek med munnar och tassar.