MH 2001

Under september månad har vi tillsammans med några av våra valpköpare mentalbeskrivit våra hundar. Det var spännande och lärorikt. De flesta hundarna reagerade inte alls som vi trodde att de skulle göra. Totalt har 8 Lönnlöv beskrivits, vi passade även på att mentalbeskriva Windy och Molly trots att de är gamla erfarna damer (vilket också märktes i beskrivningsprotokollen). Vi hoppas att vi kan få några till beskrivna under våren.

Vad är en mentalbeskrivning? Jo, det innebär hunden utsätts för att antal situationer (som visas och förklaras nedan) och en beskrivare beskriver hur hunden reagerar i de olika situationerna. Med hjälp av ett protokoll beskrivs hundens reaktioner i en intensitetsskala. En hund blir inte godkänd eller underkänd, antingen har hunden genomfört MH-beskrivningen eller också har den inte genomfört den. Det är viktigt att vara medveten om att beskrivningen är inte någon form av test eller tävling, utan den beskriver endast hur hunden har reagerat i de olika situationerna. Men givetvis är vissa värdetal bättre och vissa sämre utifrån vilken ras hunden har, avelsperspektiv eller med tanke på att en hund skall utbildas för något specifikt ändamål eller fungera som sällskapshund.

Moment 1: Kontakt
Hundägare och hund går runt bland åskådarna och hunden ges tillfälle att passera runt människorna. Därefter är det testledarens tur att hälsa på hunden och hundägaren. Testledaren som skall vara okänd för hunden, tar den kopplade hunden och förflyttar sig ett litet stycke från ägaren och försöker skapa kontakt och inbjuda till samarbete. Tillbaka hos föraren hanterar testledaren hunden genom att känna på dennes bål, bröstkorg, titta på tänder och ben.

Marianne & Spirello genomför första momentet utan problem.

Moment 2: Lek
Efter detta är det dags för en stunds lek mellan testledaren och hunden. Hunden lockas att leka med en trasa, den får tillfälle att både dra i trasan och jaga efter den då den kastas iväg. Hunden skall vara okopplad.

Dragkamp är något som Hera gillar.

Moment 3: Jakt
I detta moment beskrivs hundens jaktlust. Hunden ges tillfälle att jaga efter en ”hare” det vill säga en trasa som dras i sicksack mönster.

Inget fel på jaktlusten här inte – Hrist visar hur man gör. Som den apportör Windy är, hjälpte hon till att hämta in trissorna som snöret dras igenom!

Moment 4: Aktivitetsnivå
I momentet aktivitetsnivå beskrivs hur hunden beter sig då det inte händer något runt den. Under tre minuter skall hundägaren stå stilla med hunden kopplad.

Passivitet är inget problem för Hobbe.

Moment 5: Avståndslek
Inledningsvis lekte testledaren med hunden nära hundägaren. I detta moment ges hunden tillfälle att söka upp och engagera sig i en lek på avstånd från hundägaren. Här agerar en figurant på cirka 40 meters avstånd från hunden. Figuranten är iklädd en stor kappa och kan för vissa hundar därför te sig lite mystisk. Denne bollar med ett föremål och lockar till lek. Därefter försvinner figuranten i ett naturligt buskage och hunden släpps för att ges tillfälle att söka upp figuranten. Det fordras här att hunden är nyfiken och vill lämna sin förare. När hunden kommer fram till figuranten, har denne tagit av sig kappan och påbörjar en lek med hunden.

Hrist & Anna i momentet avståndslek.

Moment 6: Överraskning
I detta moment kommer hunden att utsättas för en visuell överraskning genom att en uppstoppad mansoverall plötsligt dras upp framför den. Här reagerar hundar på mycket olika sätt, vissa blir rädda, andra blir arga. Det viktiga är att hunden både reagerar och avreagerar. Det vill säga att rädslan eller misstänksamheten släpper och att den kan ta kontakt med overallen. Den ges tillfälle att avreagera genom att den, efter anvisningar, tillsammans med föraren får röra sig fram och tillbaka runt overallen ett antal gånger. När hundägaren stannar vid overallen ges hunden tillfälle att lukta på den. Hundägaren får stödja och hjälpa hunden på bästa sätt.

Tor & Anna träffar dumpe.

Moment 7: Ljudkänslighet
I detta moment utsätts hunden för en akustisk överraskning i form av skrammel. Det är en kedja som dras på korrugerad plåt. Hundar är olika ljudkänsliga, vissa reagerar kraftigt inför detta plötsliga oljud medan andra inte bryr sig nämnvärt.

”Vad var det?” tycks Lina tänka

Moment 8: Spöken
I detta moment avser man att beskriva hundens reaktion inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig hunden. Två människor är utklädda till spöken, det vill säga de har vit beklädnad från topp till tå. Ögon och mun är kraftigt svart markerade, just detta bidrar till att hunden känner ett hot.

Det är inte många som blivit utskälld av Windy.

Moment 9: Leklust
I moment två beskrevs hundens leklust. Hunden har därefter utsatts för upplevelser som kan ha påverkat den i skiftande riktningar. Det är därför av intresse att åter se hur leklysten den är.

Hrist har inga problem att leka efter alla otäckheter.

Moment 10: Skottprov
Slutligen beskrivs hundens reaktion i samband med skottlossning. En skytt är gömd 20 meter från hunden. Hunden prövas såväl i aktivitet (2 skott) i form av lek med en trasa och nu är det föraren som ges tillfälle att leka med hunden, som i passivitet (2 skott).

Anna & Lina genomför momentet galant.

Ett glatt gäng Lönnlöv som genomförde MH-beskrivningen och blev godkända på den avslutande skottprövning.
Från vänster: Helena & Hobbe, Anna & Lina, Anna, Molly, Tintin & Windy, Marianne & Rasmus samt Anna & Rasmus.