Viltspårsprov 1999

Under våren har vi lagt ett antal olika blodspår och när tiden var slagen, det vill säga 75 dagar efter Windys och Heras valpningar, var det dags att starta på årets första Viltspårsprov. Spåren som vi gick var i Taxklubbens regi.

Vår domare för dagen heter Olle Hallenblom och han hade lagt våra spår dagen innan. Det var Öppenklass som vi startade och då ska spåren ska ligga mellan 12 och 24 timmar, ha en längd av ungefär 600 m och innehålla fyra vinklar. I en av vinklarna ska det vara bloduppehåll och en vinkel ska vara en idiotvinkel som innebär att spåret är vinklat 90 grader men spårläggaren har fortsatt rakt fram ett tiotal meter och därefter återgått till vinkeln.

Det första domaren gör är att kolla hundens ID-märkning mot anmälningsblanketten, så att det är rätt hund som startar. Det är därför viktigt att raka hundens öra så att ID-märkningen syns tydligt!

Nästa steg är att sela på hunden för det är nu som det roliga börjar!

Djup koncentration vid spårpåsläppet. Det är nu som domaren börjar sin bedömning och ett bra spårupptag är en bra början.

Sen bär det i väg över stock och sten.

Linan ska vara minst 5 meter och längst 10 meter. Den ska vara sträckt utan att hunden drar. Provet ska vara upplagt som ett verkligt eftersök och då måste tempot relativt långsamt eftersom man inte kan vara helt slut när det närmare sig slutet och jägaren eventuellt ska skjuta ett skadeskjutet djur.

Det blir mycket gående, hunden först, föraren sen och domaren sist. Som förare är det viktigt att lita på sin hund, det är trots allt den som har det bästa luktsinnet. Men det kan vara svårt när det känns som det bär av åt fel håll….

I Öppenklass skottprövas hundarna strax innan spåret är slut. Detta för att kontrollera att de är skottfasta samt att de kan återuppta arbete efter skott.

Vid spårslutet ligger det en rådjursklöv och väntar, den bästa belöning som hunden kan få!

Så fort hunden kommit till spårslutet är det viktigt att sela av för att hunden ska förstå att den arbetat färdigt. Därefter ska den ha massor med beröm!!

Vi tackar Olle Hallenblom och Sörmlands Taxklubb!!