Valpkullar 1996 – 2003

Sedan 1996, då vår första kull föddes, har 17 kullar och 87 valpar fötts i vår valplåda.