Del 2 – hösten 2021

Den mesta av tiden sover och äter valparna men mot slutet av denna vecka har de börjat röra sig mera. De gör tafatt försök att använda benen mer, tidigare har de mest hasat runt. Ögonen har börjat öppnas och de väger mellan 860 – 1040 gram, vilket är en helt normal viktökning. De har fått sina klor klippta och det är ett pyssel, många klor är det!