2021-04-07

Uno är ögonlyst med diagnosen Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ärftlig (BP). Detta gjorde att vi valde att ögonlysa hans mamma Lönnlövets Corona eftersom det är en ärftlig sjukdom. Corona visade inga tecken på katarakt utan är ögonlyst UA (2021-03-22). Pappa West Coast Tollers Vackre Frej är ögonlyst UA relativt nyligen (2020-07-06). Även systern Memory är ögonlyst UA (2019-11-08). Enligt vår veterinär finns det inga bevis på hur bakre partiell katarakt nedärvs mer än att man har sett det i vissa familjer och därför dragit slutsatsen att det är ärftligt. Vi har studerat stamtavlorna på de tollare som fått diagnosen tidigare men inte kunnat hitta några nära släktsamband.

Comet har genomfört FB-R.

Nya bilder på Ajax, Comet, Donner, Finish, Flotta, Jolle, Memory, Scilla, Stoja, Svinto, Triss, Via, Vim, Vinna, Vixen, Yacht och Yes.

På valpfronten har vi inget nytt att dela med oss av.