2013-07-27 Resultat

Kalori startade i Ekl på tollingjaktprovet i Ockelbo och fick ett 3:e pris.

Sol startade i Nkl och fick ett 3:e pris.

Spurta startade i Ökl och fick ett 2:a pris.