2013-05-25 Resultat

Sol har startat i nkl på tollingjaktprovet i Umeå och fick ett 3:e pris.