2013-05-12 Resultat

Kalori startade återigen i Ökl på tollingjaktprov i Stockholm och tog ett 1:a pris.

Busa startade i Nkl på tollingjaktprovet i Stockholm och fick en 0:a idag.