2013-05-11 Resultat

Kalori startade i Ökl på tollingjaktprovet i Stockholm och fick ett 2:a pris.

Sol startade i Nkl på tollingjaktprovet i Stockholm och fick också ett 2:a pris. De fick också pris för helgens bästa tollingarbete!