Valpkullar 1996 – 2003

Sedan 1996 då vår första kull föddes har femtiotvå valpar fördelat på 11 kullar har fötts i vår valplåda.