Lönnlövets Solo

”Solo”

S41726/2008
F. 2008-05-02
D. 2011-04-19

 
 
  HD=B och AD utan anmärkning

Utställning:

  • HP, BIR valpII
  • 1 Junkl

Jakt:

  • Funktionsbeskriven
  • Godkänt apporteringstest

Bruks:

  • Känd mentalstatus (fullföljd MH), skott=1

 

Fågelsjöns Alfasi-Merlot S15624/2006

Renarder´s Keystone Pioneer S63907/2003

FINJV-99 NORDV-99 SU(u)CH SV-01 Aindow´s Charlie S50740/98

SVCH Renarders´s Bonita Bozzanova S25611/2001

 

SVCH Rödrävens Snödroppe S15720/2001

 

Rönne Rivers Accord Mac Tawish S117060/96

Siphra´s Indian Gem S54310/97

SVCH LPI Lönnlövets Tosca S10813/2005

LPI Tollarbos Rock-Dingo
S30569/95

NUCH Westerlea´s Canadian Rockies
N36732/93

LP SLCH SVCH SU(u)CH Ronja
S31277/91

SUCH SLCH LPIII LPII LPI Lönnlövets Piggelin
S42888/98

Kare Riverduck of Flottatjärn
S50313/89

SVCH SUCH SLCH LP Rödrävens Kantarell
S47878/94