Lönnlövets Volt

”Lene”

S19045/2006
F. 2006-02-12
D. 2015-11-16

HD=A och AD utan anmärkning
Ögonlyst UA 2008-06-08
DNA-testad prcd-PRA Normal/Clear

Jakt:

  • Funktionsbeskriven
  • NOU1 (godkänt anlagstest i Finland)

Utställning:

  • Excellent

Bruks:

  • Känd mentalstatus (fullföljd MH), skott=1

Lydnad:

  • 1:a pris Lkl I

 

FINJV-99 NORDV-99 SV-99 SV-01 SU(u)CH DKCH Aindow´s Charlie S50740/98 Flottatjärn´s Prima Heta Hebbe S21019/96 Nordwart Priamos S50557/94
Flottatjärn´s Buck´s Birdie S49458/93
 

Aindow´s Beuaty S37601/96

 

SV-96 SV-98 Fairchilds Nicholas S24899/93
Flyingtollers Sara Elaisa S35166/88
LPI Lönnlövets Pralin S61524/2003 LPII LPI Ducktoller´s Curry S33054/2000 Bella Nova´s Ole Brum S31854/95
Kanadicken´s Sincerely Yours S35668/96
SUCH SLCH LPIII LPII LPI Lönnlövets Piggelin S42888/98 Kare Riverduck of Flottatjärn S50313/89
SVCH SUCH SLCH LP Rödrävens Kantarell S47878/94