Lönnlövets Ohm

”Mojje”

S19040/2006
F. 2006-02-12

Ägare: Johan Skyman & Malin Strasds

HD=A och AD utan anmärkning
Ögonlyst UA, 2007-06-16

Jakt:

  • Funktionsbeskriven

 

FINJV-99 NORDV-99 SV-99 SV-01 SU(u)CH DKCH Aindow´s Charlie S50740/98

Flottatjärn´s Prima Heta Hebbe S21019/96

Nordwart Priamos S50557/94

Flottatjärn´s Buck´s Birdie S49458/93

 

Aindow´s Beuaty S37601/96

 

SV-96 SV-98 Fairchilds Nicholas S24899/93

Flyingtollers Sara Elaisa S35166/88

LPI Lönnlövets Pralin S61524/2003

LPII LPI Ducktoller´s Curry S33054/2000

Bella Nova´s Ole Brum S31854/95

Kanadicken´s Sincerely Yours S35668/96

SUCH SLCH LPIII LPII LPI Lönnlövets Piggelin S42888/98

Kare Riverduck of Flottatjärn S50313/89

SVCH SUCH SLCH LP Rödrävens Kantarell S47878/94