Kare Riverduck of Flottatjärn

”Derek”
S50313/95
F. 1994-06-01

Ägare: Eva-Maria Carlsson & Pia Hellman

HD och ögon utan anmärkning