Valpar – mentalitet/funktion

Funktion

NamnMH/BPHJUB/FB/FB-RJaktmeritUtst.ÖvrigtKull
Afrodite---1 junklAgilitytollare 2000 & 2001Gudomliga kullen
Athena-----Gudomliga kullen
HeraGF, gk skott-3 nkl SSRK-provSE U(U)CHSE VCH, uppfl. Lkl spår, 2:a Lkl ElitGudomliga kullen
Nemesis-----Gudomliga kullen
Nike---1 junkl-Gudomliga kullen
Apollon--gk apporteringstestSE U(U)CHSE VCH, gk karaktärstest, 1:a Lkl IGudomliga kullen
Zeus---certgk anlagsklass viltspårGudomliga kullen
PiggelinGF, gk skottja1 ökl SSRK-provSE UCHSE LCH, 2:a pris Ökl viltspårGlassiga kullen
TwinniGF, gk skottja1 nkl tollingjaktprov1 öklSE VCH, 1:a pris Lkl IIGlassiga kullen
CalippoGF, gk skottja--gk anlagsklass viltspårGlassiga kullen
Magnum-----Glassiga kullen
SpirelloGF, gk skottja-1 cert-Glassiga kullen
HristGF, gk skottja1 nkl tollingjaktprov2 uklgk anlagsklass viltspårFornnordiska kullen
SagaK M, skott=5ja-2 öklLPI, 1:a pris Lkl IIFornnordiska kullen
Balder-ja-1 uklSE VCHFornnordiska kullen
Tjalve---3 ökl-Fornnordiska kullen
TorGF, gk skottja-3 ukl-Fornnordiska kullen
VidarK M, skott=1ja-1 junkl-Fornnordiska kullen
SingelGF, gk skottja--LPI, LPIILilla kullen
KaramellK M, skott=1ja1 nkl SSRK-provSE U(u)CHgk anlagsklass viltspår, LPI, LPII, RLD N, RLD F, RLD AGoda kullen
PastillK M, skott=1ja-CKuppflyttad lägre klass spårGoda kullen
PralinK M, skott=1ja1 nkl SSRK TJPCKLPI, 1:a pris Lkl II, gk anlagsklass viltspår, uppflyttad lägre klass spårGoda kullen
NougatK M, skott=1jagk apporteringstestCKSE VCHGoda kullen
ToffeeK M, skott=1ja3 nkl SSRK-provSE U(u)CHLPI, LPII, LPIII, SE LCHGoda kullen
ToscaK M, skott=2jagk apporteringstestCKSE VCH, LPI, LPII, uppflyttad hoppklass III och uppflyttad agilityklass II, uppflyttad lägre klass spårSmarriga kullen
SnoddasK M, skott=2ja3 ökl SSRK TJPcertgk lägre klass spår, 1:a pris Lkl I, SE VCH, 2 pinnar hoppklass I, 2 pinne agilityklass ISmarriga kullen
AmpereK M, skott=1ja-2 öklLPI, LPII, SE VCHEnergiska kullen
JouleK M, skott=1ja-CKLPIEnergiska kullen
KaloriK M, skott=1ja3 ekl SSRK TJP-SE LCH, RLD NEnergiska kullen
VoltK M, skott=1jaNOU1CK1:a pris Lkl IEnergiska kullen
WattK M, skott=2 ja 1 ekl SSRK TJPCert gk anlagsklass viltspår, LPI, LPII, LPIII, SE LCH uppfl lägre klass rapport, RDL N, RDL A, RLD F, RLD MEnergiska kullen
NewtonK M, skott=1jagk apporteringstest-2:a pris Lkl IEnergiska kullen
Ohm-ja---Energiska kullen
TistelK M, skott=2ja3 nkl SSRK TJPSE U(U)CHSE VCHOgräsliga kullen
NässlaK M, skott=2ja1 ekl SSRK TJPCKgk anlagsklass viltspårOgräsliga kullen
MaskrosK M, skott=2jagk apporteringstest1 Ökl-Ogräsliga kullen
SoloK M, skott=1jagk apporteringstest1 Junkl-Exklusiva kullen
HurtigK M, skott=1ja-certSE VCH, N VCH, N RLCHLivliga kullen
StojaK M, skott=1----Livliga kullen
BusaK M, skott=3ja1 ökl SSRK TJP2 UklLPI, LPIILivliga kullen
YstraK M, skott=1jagk apporteringstest-LPI, LPII, 1 pinne agilityklass ILivliga kullen
HastaK M, skott=2jaSE J(t)CHVG -Livliga kullen
Vilda BushundK M, skott=1ja--LPI, LPII, 1:a Lkl III, 1:a Lkl Elit, 1:a ökl viltspårLivliga kullen
SpurtaK M, skott=1ja1 ekl SSRK TJPCK1:a Lkl II, 2:a lkl III, SE VCHLivliga kullen
CoronaK M, skott=2ja3 ekl SSRK TJPCK -Skummiga kullen
SolK M, skott=1ja3 ökl SSRK TJP-1:a Lkl III, 2:a lkl ElitSkummiga kullen
GuinnessBPH m skottja--1:a Lkl ISkummiga kullen
DuvelK M, skott=4ja---Skummiga kullen
TigerK M, skott=2----Skummiga kullen
San MiguelK M, skott=2jagk apporteringstestcert-Skummiga kullen
AsahiK M, skott=2ja-Ex-Skummiga kullen
MillerK M, skott=3ja---Skummiga kullen
IrisBPH m skottFB-R1 nkl Retrieverprov FINEx1:a ökl viltspår, 1:a Lkl IBlommiga kullen
ScillaBPH m skottFB-R1 ökl SSRK TJPCK 1:a Lkl I, 1:a Lkl II, 1:a ökl viltspårBlommiga kullen
AklejaBPH m skottFB-R1 nkl SSRK TJPExLPI, 1:a Lkl IIBlommiga kullen
LotusBPH m skottFB-R1 ekl SSRK TJPSE UCHLPI, LDI, 1:a ökl viltspårBlommiga kullen
VallmoBPH m skottFB-R3 nkl SSRK TJPCKSE VCH, 1:a Lkl I, 1:a Lkl I, uppflyttad lägre klass spårBlommiga kullen
FloxBPH m skott-1 nkl SSRK TJPG-Blommiga kullen
Uno
BPH m skottFB-RCKSpelglada kullen
DominoBPH m skottFB-RExSpelglada kullen
CluedoBPH m skottFB-R1 nkl SSRK TJPExSpelglada kullen
OthelloBPH m skottFB-RSpelglada kullen
MemoryBPH m skottFB-R3 nkl SSRK TJPcert2:a pris Lkl IISpelglada kullen
YatzyBPH m skottFB-RSpelglada kullen
CupidBPH m skottRenliga kullen
CometBPH m skottRenliga kullen
RudolfBPH m skottRenliga kullen
DonnerBPH m skottGRenliga kullen
VixenBPH m skott1 nkl SSRK TJPCertRenliga kullen
BlitzenBPH m skottRenliga kullen
JolleCertFlytande kullen
YachtFlytande kullen
EkaExFlytande kullen
KajakCert, Norsk Junior Vinner-19Flytande kullen
FlottaExFlytande kullen
VimRena kullen
ViaRena kullen
FinishRena kullen
AjaxRena kullen
SvintoRena kullen
YesRena kullen
TrissSegrande kullen
VinnaSegrande kullen
BingoSegrande kullen
JackpotSegrande kullen
JubelSegrande kullen
SegerSegrande kullen
Förklaringar av förkortningar:
MH = mentalbeskrivning
GF = genomförd mentalbeskrivning (MH). Före 2002-07-01 kunde hunden antingen genomfört eller avbrutit MH:t. Samtliga av våra valpar som gjorde sin MH före 2002-07-01 har genomfört sina MH.
gk skott = godkänd skottprövning, dvs hunden har 1, 2 eller 3 i skottmomentet. Gäller hundar som genomfört sin MH före 2002-07-01.
K M = känd mentalstatus. Vid mentalbeskrivning (MH) efter 2002-07-01 har hunden känd mentalstatus om den antingen genomfört hela mentalbeskrivningen eller att beskrivaren avbrutit hunden. Samtliga av våra valpar, som gjort sin MH efter 2002-07-01, har hittills genomgått sina MH:n utan problem.
skott=X  =  skott=1, 2, 3, 4 eller 5 visar vilken intensitet som hunden haft på skottmomentet. 1 motsvarar låg intensitet och 5 hög intensitet. Låg intensitet (1-3) är att föredra. Gäller för hundar som genomfört sin MH efter 2002-07-01.
BPH =Beteende- och personlighetsbeskrivning hund
BPH m skott = hunden har genomfört BPH med skott
BPH u skott = hunden har genomfört BPH med avstått skott
JUB =  jaktligt unghundsbeskriven, gäller valpar födda mellan 1997 och 31 maj 2002
FB = funktionsbeskriven, gäller valpar födda efter 1 juni 2002
FB-R = funktionsbeskriven, gäller valpar beskrivna efter 1 januari 2014
Jaktmerit  = hundens högsta jaktliga merit
Utst. = utställning, endast officiella meriter
Övrigt = någon annan typ av merit än ovan angivna
gk  = godkänt/godkänd