Vad är tolling?

Det som skiljer en tollare från övriga retrievers är att de arbetar såväl före som efter skott. Arbetet före skott kallas för tolling och det går ut på att locka änderna inom skotthåll. Tollingen förutsätter en fågelrik sjö och en strandkant som hunden kan springa, hoppa och leka vid. Jägaren bygger ett gömställe en bit från strandkanten och när fåglarna ligger lugnt och stilla ute på vattnet skickar jägaren ut hunden i vattenbrynet. Hundens lekfulla rörelser väcker ändernas intresse. Efter en stund kastar jägaren en boll eller pinne till hunden som villigt apporterar den till husse. Fåglarna blir intresserade av hundens lek på stranden och börjar simma i flock mot den. Fåglarna ser hunden som ett hot mot deras ägg. När fåglarna är inom skotthåll kallas hunden till gömstället och får lugnt sitta kvar. Då fåglarna är skjutna är det åter hundens tur att arbeta, det är dags att apportera skadade och döda fåglar.

Tollarklubben i USA har utvecklat en egen jaktprovsform för att passa tollarens egenskaper. Natural Instinct Test (NIT) innehåller dels ett liknande retrieverprov som finns i Sverige och dels ett tollingtest. Svenska Tollarklubben har utifrån det amerikanska testet utformat ett eget tollingtest anpassat till svenska förhållanden. Hösten 1997 hölls det första inofficiella tollingprovet. Under årens lopp har revidering av tollingjaktproven skett och sedan 2007 är tollingjaktproven officiella. Sedan 2012 är det även möjligt att starta i Elitklass på tollingjaktprov. Tollingjaktproven på Tollarspecialen är sedan ett antal år officiella.

Förutom tollingjaktproven startar även ett antal tollare på SSRK:s officiella retrieverjaktprov. För mer information om dessa prov, se SSRK:s hemsida. Tollarklubben arrangerar även inofficiella jaktprov.

Sedan 2002 använder sig Tollarklubben av en funktionsbeskrivning för att beskriva och dokumentera unga tollares funktionella egenskaper. Egenskaper som bland annat beskrivs är viltintresse, minneskapacitet, apporteringsgrepp, bärande, återgångar, simteknik och igångar i vatten. Det är inget test, tävling eller prov utan enbart en beskrivning av hundens beteende och till sin hjälp har man intensitetsskalor. Tanken med beskrivningen är att hundarna ska vara helt otränade eftersom det är de medfödda egenskaper som ska beskrivas. Förutom de funktionella egenskaperna bör de unga hundarna även mentalbeskrivas för att dokumentera deras mentala egenskaper. Det är Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning som används för detta ändamål.

Källförteckning