Championat

Det finns ett stort antal titlar och championat som hundar kan vinna. För att få erhålla ett championat finns ett flertal krav och meriter som måste erhållas innan och dessa är specifika för varje hundras.