Kennelhosta

Med jämna mellanrum bryter kennelhosta ut, den sprids lavinartat via utställningar och andra ställen där många hundar möts. Vi har drabbats av kennelhosta vid två tillfällen och då hostan har varat ett par veckor per hund innan hundarna varit friska och krya igen.

Allmänt om kennelhosta

Kennelhosta är oftast orsakad av virus som ger upphov till luftvägsinfektioner hos hundarna och är mycket smittsam. Hostan smittas via direktkontakt mellan hundarna, det är i de infekterade, luftburna vätskedropparna från hunden hosta som smittoämnet finns. Överföring av smitta mellan människor eller andra djur är mycket osannolik eftersom viruset överlever mycket kort tid utanför värddjuret. Kennelhostan är normalt inte en livshotande sjukdom, men hos små valpar, äldre, sjuka eller nyopererade hundar ska man betrakta sjukdomen med större allvar, dessa hundar är mer mottagliga för virusinfektioner. Risken för smitta är alltid störst för hundar med stor kontaktyta till andra hundar, men i princip kan alla hundar smittas.

Symptom

Viruset angriper luftrören och bronkerna som blir röda och irriterade samt belagda med segt slem. Normalt är sjuka hundar pigga och glada med undantag för en ihållande, hård eller fuktig hosta. När hostattackerna kommer ser det ut som om hunden vill kräkas men det kommer bara upp slem eller också ingenting. Ibland kan hundarna dock drabbas av feber, rinnande näsa samt snuva. En del hundar kan också få ont i halsen som kan leda till att den får svårt att äta.

Olika smittoämnen

Infektiös trakeobronkit, som kennelhostan heter på veterinärspråk, kan orsakas av flera olika smittämnen. Det vanligaste är Parainfluensavirus för hund (canine parainfluenza virus, CPV), andra vanliga är hundens adenovirus 2 (canine adenovirus 2, CAV2) och Bordetella bronchiseptica som är en bakterie. Mindre vanliga är hundens adenovirus 1 (canine adenovirus 1, CAV1), reovirus, herpesvirus och mykoplasmaorganismer.

Behandling av sjuk hund

Själva virusinfektionen kan inte behandlas och i regel försvinner symptomen efter 1-2 veckor. Om hunden inte har alltför mycket slembildning kan du ge den Noskapin mixtur 2,5 mg/ml (dosering: 1 ml per 10 kg kroppsvikt 2-4 gånger dagligen.) Tempa hunden dagligen och du ska kontakta veterinär om hunden har feber (över 39,5 C), ont i halsen, svårt att få luft, långvarig hosta eller hosta nattetid. Om hostan inte gett sig efter 2 veckor bör du också ta kontakt med veterinär för att utesluta att hunden inte drabbats av lunginflammation. Den sjuka hunden ska hållas i stillhet samt avskilt från andra hundar så länge som den hostar. Hunden anses frisk och är inte smittobärare när den haft fem hostfria dagar.

Förebygga kennelhosta

Parainfluensaviruset överlever inte länge utanför hunden och är lätt att oskadliggöra med desinfektionsmedel. Genom att hålla en god hygien och undvika fukt, drag och kyla kan du på ett effektivt sätt förebygga infektionen. Du kan även vaccinera hundarna regelbundet med Nobivac DHPPi, som ger ett gott skydd mot parainfluensa. Alla hundar i din flock bör vaccineras för att reducera smittrycket. För att uppnå bästa möjliga skydd bör 12 veckors-valpen vaccineras med Novivac DHPPi och därefter 1 gång årligen. Även vuxna hundar kan vaccineras med detta vaccin. Eftersom kennelhosta består av olika virus och bakterier kan man inte få ett 100%-igt skydd med vaccinering, men du får ett så gott skydd som möjligt.

Källor:

Hundens sjukdomar; Birgitta Wikström 1993
Hälsoråd för hund; Apoteksbolaget 1996
Broschyr Aktuellt om Kennelhosta; Intervet
Frågor & Svar; www.agria.se